وبلاگ تخصصی برق خودرو خوش امدید

اموزش باطری الترناتور دینام استارت نقشه مدارات فنی خودرو وکلیه مدارات بکاررفته در خودرو ═◄همراه با..

دزدگير و عیب یابی ان

پیش فرض عيب هاي متداول دزدگيرها

عيب هاي متداول دزدگيرها پس از نصب وروشهاي عيب يابي
عيب يابي دزدگير پس از نصب برروي اتومبيل


1:يکي از اصلي ترين وشايع ترين عيوبي که پس از نصب يک دزدگير از جانب مصرف کنندگان عزيز مطرح ميشود اين است که مصرف کنندگان اظهار ميدارند که هنگام روشن بودن اتومبيل وهنگام رانندگي ويا در دست اندازها،اتومبيل خاموش شده(البته در آندسته از اتومبيلهائي که رله قطع برق براي آنتي هاي جک نصب شده باشند)ويا خود به خود پمپ هاي درب قفل شده وآژير شروع به کار ميکند.اين مسئله رايج است وعيب در دو قسمت خلاصه ميشود.اول ومهمترين مورد ايراد اين است که هنگام نصب اوليه دزدگير،نصاب سيم منفي(بدنه )را از سيم کشي اتومبيل گرفته وبه بدنه با بست محکم پيچ نکرده ويا اگر با بست وپيچ هم بسته باشد يا خوب سفت نشده ويا زير بست مورد نظر به علت زنگ زدگي بدنه فلزي،اتصال بدنه خوب وصل نمي شود ويا اين بست سولفاته نموده واتصال خوب برقرار نميگردد.ودوم اين است که سيم ورودي اصلي مثبت(برق) را که معمولا همکاران محترم، سيم اصلي سوئيچ را لخت نموده وبه آن وصل ميکنند،اين اتصال يا از اول خوب محکم نشده ويا بعدا به علت سولفاته کردن سيم ويا شل شدن آن اين عيب به وجود امده.علت هم در هر دو موردبه اين علت است که چون اين اتصالات ورودي اصلي(بدنه وبرق) از اهميت زيادي برخوردارند به علت قطع ووصل ناگهاني که بيشتر در دست اندازها اتفاق مي افتد،ناگهان برق دستگاه قطع ووصل شده ودزدگير به حالت روشن(louk) قرار ميگيرد و چون دزدگير در حالت فعال قرار گرفته شده است،خروجي رله قطع برق فعال شده واتومبيل را خاموش ميکند ويا شروع به آژير زدن ميکند.

يادآوري اين مسئله حائظ اهميت است که همکاران بدانند ،هنگام وصل اوليه دستگاه اين اتصالات برق وبدنه را خوب محکم نمايند تا اين موارد پيش نيايد.بارها اتفاق افتاده که در اتوبان ها وجاده ها که معمولا اتومبيل ها با سرعت بالائي در حرکت هستند اين اتفاق افتاده وچون دزدگير مجهز به سيستم آنتي هاي جک(ماشين خاموش کن)بوده ،در همان سرعت بالا اتومبيل خاموش کرده ومنجر به تصادفات شديد ويا واژگون شدن اتومبيل شده است.
تشخيص عيب اخطار بازبودن دربها(ايراد لادري)
مطمئنا بارها مصرف کنندگان دزدگير به شما مراجعه نموده واظهار داشته اند که دزدگير ايشان پس از قفل کردن(louk) شروع به آژير زدن ميکند ويا اينکه اخطار باز بودن درب را ميدهد. ميدانيد که برنامه ورودي تحريک لادري بعضي دزدگيرها اينگونه است که اگر دربي از اتومبيل باز باشد ،هنگام قفل کردن(louk) دربها بسته نشده وچند چريپ به نشانه باز بودن دربها را ميدهد ودر برخي ديگر از دزدگيرها اينگونه نيست واگر دربي باز باشد،پس از قفل(louk) کردن دستگاه شروع به آژير زدن ميکند.اين ايراد ممکن است به علت خرابي دستگاه بوده باشد و يا ايراد به غير از دستگاه يعني سيم کشي ويا خرابي يکي از شاسي لادري ها ويا اتصال سيم کشي باشد.در اين مواقع تشخيص نوع ايراد بسيار حائظ اهميت است که نصاب بداند ايراد از دستگاه است ويا اتومبيل،زيرا در صورت عدم تفکيک عيب ممکن است ساعتها يک نصاب به دنبال ايراد باشد که اين هم زمان زيادي را براي او تلف نموده وهم اينکه ممکن است به دستگاه صدمه وارد آيد.در اين مواقع بهترين وراحت ترين کار اين است که شما سيم تحريک لادري دستگاه را قطع نموده ودستگاه را تست کنيد بدين طريق که سيم ورودي تحريک لادري را از نزديک دستگاه وجنب سوکت دزدگير قطع کنيد.اينک دستگاه را آزمايش کرده و اگر مجددا ايراد باقي بود که مشخصا ايراد از خود کيت اصلي دزدگير است که بايد دستگاه را جدا نموده وجهت تعمير ارسال داريد واگر ديديد که ايراد رفع شد که بازهم مشخص ميشود ايراد بعد از دستگاه است وشما بايد سيم کشي ولادري ها راچک کنيد.(البته توجه داشته باشيد که يک دستگاه دزدگير ممکن است بيش از يک ورودي لادري داشته باشد که در اين مواقع شما بايد تمام ورودي هائي که وصل است را قطع نمائيد) .از ايراد دستگاه مي گذريم چون بايد توسط تعميرکار متخصص تعمير شود ولي هنگام ايراد سيم کشي، اتصالي لادري بيشتر يا به دليل خرابي در لادري هاي کاپوت جلو ويا صندوق عقب اتومبيل بوده ويا اتصال سيم کشي هائي که از زير کاور وزير پايه هاي فلزي عبور کرده وممکن است سيم لادري به بدنه فلزي اتصال کرده باشد که يکا يک بايد اين قسمتها را چک کنيد. توصيه ميشود ابتدا از لادري هاي کاپوت جلو که شايع ترين ايرادها در اينگونه مواقع است شروع کرده وسپس به ديگر موارد بپردازيد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط meysam  |